Laisvė ir Teisingumas

Vienas už visus, visi už LIETUVĄ!

Laisvė ir Teisingumas yra politinė partija, vienijanti aktyvius Lietuvos Respublikos piliečius, įsipareigojusius kryptingai veikti dėl Lietuvos klestėjimo – šalies ir joje gyvenančių žmonių saugumo, ekonominio augimo ir gyvenimo kokybės.

Tapk Partijos Nariu

Indvido laisvė mums - pagrindinė vertybė, todėl į savo komandą kviečiame jungtis laisvus ir atsakingus žmones!
Vizija Lietuvai

Mūsų Politinė Vizija

Laisvas Žmogus

Laisvas nuo įtakos, bauginimo ir spaudimo, laisvas klysti ir taisyti savo klaidas žmogus gali atskleisti savo kūrybiškumą, gali klestėti bei kartu valstybėje kurti pasitikėjimo visuomenę. Žmogus yra laisvas veikti ir gyventi taip, kaip nori, jei tik nepažeidžia kitų asmenų laisvių ir teisių, saistomas laisvių ir pareigų balanso.

Atvira Visuomenė

Visuomenei svarbūs sprendimai turi būti priimami tariantis su nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir verslo atstovais, o jų iniciatyvos – remiamos. Žmogaus teisė išpažinti religiją arba tikėjimą neturi būti varžoma, nebent ji riboja kitų asmenų laisves ir teises arba kelia grėsmę užtikrinant valstybės ir jos piliečių saugumą.

Stipri Valstybė

Pagrindinė valstybės funkcija – piliečių interesų atstovavimas, įtvirtinant ir ginant jų laisves ir teises. Santykis tarp individo ir valstybės turi būti grįstas aiškiai apibrėžtu abipusiu pasitikėjimu, valstybinėms institucijoms veikiant kaip paslaugų piliečiams teikėjui, o ne kaip pastarųjų šeimininkui.

Laisvas Žmogus
Atvira Visuomenė
Stipri Valstybė
Remigijus Žemaitaitis

Mūsų partija skirta atviram ir nuoširdžiam bendraminčių pokalbiui apie svarbiausius dalykus, kurie gali lemti mūsų šalies ateitį, kritiškam požiūriui į tai, ką padarėme arba kodėl pasiekti užsibrėžtų tikslų nepavyko. Turime nusiteikti ateities kūrybai ir ateities projektams, kuriuos mūsų partija Laisvė ir teisingumas yra pajėgi siūlyti Lietuvai. Kviečiu prisijungti prie mūsų komandos ir dirbti kartu!
R. Žemaitaitis

Partijos Pirmininko Žodis

Lietuvoje įsteigta nauja politinė partija - Laisvė ir teisingumas

Laisvė ir teisingumas įsteigta Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) partijos pagrindu. Tokį ir kitus sprendimus priėmė aukščiausias partijos valdymo organas – Suvažiavimas, kuriame šiandien dalyvavo apie 500 delegatų bei svečių iš visos Lietuvos.

Naujienos ir Įvykiai

Partijos Naujienos

Gintautas Babravičius
G. Babravičius: ar Lietuvoje dar yra erdvės centro dešinei atstovaujantiems politikams?

G. Babravičius: ar Lietuvoje dar yra erdvės centro dešinei atstovaujantiems politikams?

Artūras Zuokas
A. Zuokas: Lietuvos Užsienio ir Gynybos susitarimų tikslas – ES bendros karinės pajėgos

Vasaros viduryje parlamentinės partijos iškilmingai pasirašė susitarimą dėl gynybos. Ilgai vykusios diskusijos, deja, net neatsižvelgusios į Rusijos agresiją ir realiai…

Remigijus Žemaitaitis
R. Žemaitaitis: slauga pagal konservatorius – dar žingsniu arčiau mirties!

Žmonės, čia jau ne juokai! Taip dar neteko matyti per du dešimtmečius dalyvaujant politikoje. Birželio 29 dieną paskelbtas sveikatos apsaugos…

Susipažinkite su Mūsų Komanda

Partijos Vadovybė

Remigijus Žemaitaitis

Partijos Pirmininkas

Artūras Zuokas

Pirmasis Pirmininko Pavaduotojas

Artūras Paulauskas

Pirmasis Pirmininko Pavaduotojas
Palaikykite Ryšį su Mumis

Kontaktinė Informacija

Telefonas

Paskambinti

Reekvizitai

Duomenys

Kodas: 195725238

El. Paštas

Susisiekti