Laisvė ir Teisingumas

Vienas už visus, visi už LIETUVĄ!

Laisvė ir Teisingumas yra politinė partija, vienijanti aktyvius Lietuvos Respublikos piliečius, įsipareigojusius kryptingai veikti dėl Lietuvos klestėjimo – šalies ir joje gyvenančių žmonių saugumo, ekonominio augimo ir gyvenimo kokybės.

Rinkimų Programa

Siekiame racionalaus balanso tarp vertybių ir atsakomybės, pastangų keisti visuomenės gyvenimą aukštesnės gerovės, didesnio savitarpio supratimo ir palaikymo, platesnio išsilavinimo linkme.

Tapk Partijos Nariu

Indvido laisvė mums - pagrindinė vertybė, todėl į savo komandą kviečiame jungtis laisvus ir atsakingus žmones!
Vizija Lietuvai

Mūsų Politinė Vizija

Laisvas Žmogus

Laisvas nuo įtakos, bauginimo ir spaudimo, laisvas klysti ir taisyti savo klaidas žmogus gali atskleisti savo kūrybiškumą, gali klestėti bei kartu valstybėje kurti pasitikėjimo visuomenę. Žmogus yra laisvas veikti ir gyventi taip, kaip nori, jei tik nepažeidžia kitų asmenų laisvių ir teisių, saistomas laisvių ir pareigų balanso.

Atvira Visuomenė

Visuomenei svarbūs sprendimai turi būti priimami tariantis su nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir verslo atstovais, o jų iniciatyvos – remiamos. Žmogaus teisė išpažinti religiją arba tikėjimą neturi būti varžoma, nebent ji riboja kitų asmenų laisves ir teises arba kelia grėsmę užtikrinant valstybės ir jos piliečių saugumą.

Stipri Valstybė

Pagrindinė valstybės funkcija – piliečių interesų atstovavimas, įtvirtinant ir ginant jų laisves ir teises. Santykis tarp individo ir valstybės turi būti grįstas aiškiai apibrėžtu abipusiu pasitikėjimu, valstybinėms institucijoms veikiant kaip paslaugų piliečiams teikėjui, o ne kaip pastarųjų šeimininkui.

Laisvas Žmogus
Atvira Visuomenė
Stipri Valstybė
Remigijus Žemaitaitis

Didžiulė garbė ir ne ką mažesnė atsakomybė būti šios partijos pirmininku. Partijos, kuri vienija didžiulę politinę patirtį turinčius žmones. Jaučiu didelį palaikymą, esame subūrę stiprią komandą ir pasižadame kurti tokią Lietuvą, kurioje gera visiems. Kviečiu jungtis bendram darbui!
R. Žemaitaitis

Partijos Pirmininko Žodis

Lietuvoje įsteigta nauja politinė partija - Laisvė ir teisingumas

Laisvė ir teisingumas įsteigta Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) partijos pagrindu. Tokį ir kitus sprendimus priėmė aukščiausias partijos valdymo organas – Suvažiavimas, kuriame šiandien dalyvavo apie 500 delegatų bei svečių iš visos Lietuvos.

Išsami Informacija Rinkėjui

Laisvė ir Teisingumas Dokumentai

Partijos Programa

Kas Mes Esame
Individo laisvė mums yra pagrindinė vertybė. Tik laisvas žmogus gali būti visavertis visuomenės narys. Tačiau būtina šios laisvės sąlyga – asmens atsakomybė, atsakomybė bendruomenei, savo šaliai.

Rinkimų Programa

Ką Mes Siūlome
Siekiame racionalaus balanso tarp vertybių ir atsakomybės, pastangų keisti visuomenės gyvenimą aukštesnės gerovės, didesnio savitarpio supratimo ir palaikymo, platesnio išsilavinimo linkme.

Deklaracija

Ką Mes Vienijame
Laisvė ir Teisingumas yra politinė partija, vienijanti aktyvius Lietuvos Respublikos piliečius, įsipareigojusius kryptingai veikti dėl Lietuvos klestėjimo – šalies ir joje gyvenančių žmonių saugumo, ekonominio augimo ir gyvenimo kokybės.
Susipažinkite su Mūsų Komanda

Partijos Vadovybė

Remigijus Žemaitaitis

Partijos Pirmininkas

Artūras Zuokas

Pirmasis Pirmininko Pavaduotojas

Artūras Paulauskas

Pirmasis Pirmininko Pavaduotojas
Palaikykite Ryšį su Mumis

Kontaktinė Informacija

Telefonas

Paskambinti

Adresas

Atvykti

Vilniaus g. 22-4,
LT-01402 Vilnius

El. Paštas

Susisiekti