Laisvė ir Teisingumas

Vienas už visus, visi už LIETUVĄ!

Laisvė ir Teisingumas yra politinė partija, vienijanti aktyvius Lietuvos Respublikos piliečius, įsipareigojusius kryptingai veikti dėl Lietuvos klestėjimo – šalies ir joje gyvenančių žmonių saugumo, ekonominio augimo ir gyvenimo kokybės.

Tapk Partijos Nariu

Indvido laisvė mums - pagrindinė vertybė, todėl į savo komandą kviečiame jungtis laisvus ir atsakingus žmones!
Vizija Lietuvai

Mūsų Politinė Vizija

Laisvas Žmogus

Laisvas nuo įtakos, bauginimo ir spaudimo, laisvas klysti ir taisyti savo klaidas žmogus gali atskleisti savo kūrybiškumą, gali klestėti bei kartu valstybėje kurti pasitikėjimo visuomenę. Žmogus yra laisvas veikti ir gyventi taip, kaip nori, jei tik nepažeidžia kitų asmenų laisvių ir teisių, saistomas laisvių ir pareigų balanso.

Atvira Visuomenė

Visuomenei svarbūs sprendimai turi būti priimami tariantis su nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir verslo atstovais, o jų iniciatyvos – remiamos. Žmogaus teisė išpažinti religiją arba tikėjimą neturi būti varžoma, nebent ji riboja kitų asmenų laisves ir teises arba kelia grėsmę užtikrinant valstybės ir jos piliečių saugumą.

Stipri Valstybė

Pagrindinė valstybės funkcija – piliečių interesų atstovavimas, įtvirtinant ir ginant jų laisves ir teises. Santykis tarp individo ir valstybės turi būti grįstas aiškiai apibrėžtu abipusiu pasitikėjimu, valstybinėms institucijoms veikiant kaip paslaugų piliečiams teikėjui, o ne kaip pastarųjų šeimininkui.

Laisvas Žmogus
Atvira Visuomenė
Stipri Valstybė

Mūsų partija skirta atviram ir nuoširdžiam bendraminčių pokalbiui apie svarbiausius dalykus, kurie gali lemti mūsų šalies ateitį, kritiškam požiūriui į tai, ką padarėme arba kodėl pasiekti užsibrėžtų tikslų nepavyko. Turime nusiteikti ateities kūrybai ir ateities projektams, kuriuos mūsų partija Laisvė ir teisingumas yra pajėgi siūlyti Lietuvai. Kviečiu prisijungti prie mūsų komandos ir dirbti kartu!
Artūras Paulauskas

Partijos Pirmininko Žodis

Lietuvoje įsteigta nauja politinė partija - Laisvė ir teisingumas

Laisvė ir teisingumas įsteigta Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) partijos pagrindu. Tokį ir kitus sprendimus priėmė aukščiausias partijos valdymo organas – Suvažiavimas, kuriame šiandien dalyvavo apie 500 delegatų bei svečių iš visos Lietuvos.

Naujienos ir Įvykiai

Partijos Naujienos

Artūras Zuokas
A. Zuokas kartu su komanda pristatė planą sostinei „Vilnius be kamščių“

Šiandien Vilniuje į sostinės mero postą kandidatuojantis Artūras Zuokas pristatė savo planą „Vilnius be kamščių“. „Laisvės ir teisingumo“ partijos sąrašą…

Artūras Zuokas
Artūras Zuokas pristatė Vilniaus kūrėjų komandą

Artūras Zuokas Vyriausiajai rinkimų komisijai pateikė pareiškinius dokumentus dėl dalyvavimo Vilniaus miesto mero rinkimuose ir kartu įregistravo partijos Laisvė ir…

Remigijus Žemaitaitis
Remigijus Žemaitaitis. Kaip nematoma konservatorių ranka valdo rinkos laisvę?

Viskas prasidėjo dar 1999 metais, kai prekybos centrams buvo leista eiti į miestų, miestelių centrus. Taip buvo sunaikintas smulkus verslas,…

Susipažinkite su Mūsų Komanda

Partijos Vadovybė

Artūras Paulauskas

Laikinai Einantis Pirmininko Pareigas

Remigijus Žemaitaitis

Pirmasis Pirmininko Pavaduotojas

Artūras Zuokas

Pirmasis Pirmininko Pavaduotojas
Palaikykite Ryšį su Mumis

Kontaktinė Informacija

Telefonas

Paskambinti

Reekvizitai

Duomenys

Kodas: 195725238

El. Paštas

Susisiekti