Laisvė ir Teisingumas

Vienas už visus, visi už LIETUVĄ!

“Laisvė ir Teisingumo“ suvažiavime dviejų metų kadencijai partijos pirmininkas išrinktas Artūras Zuokas, o partijos Tarybos pirmininku – Artūras Paulauskas.

Tapk Partijos Nariu

Indvido laisvė mums - pagrindinė vertybė, todėl į savo komandą kviečiame jungtis laisvus ir atsakingus žmones!
Vizija Lietuvai

Mūsų Politinė Vizija

Laisvas Žmogus

Laisvas nuo įtakos, bauginimo ir spaudimo, laisvas klysti ir taisyti savo klaidas žmogus gali atskleisti savo kūrybiškumą, gali klestėti bei kartu valstybėje kurti pasitikėjimo visuomenę. Žmogus yra laisvas veikti ir gyventi taip, kaip nori, jei tik nepažeidžia kitų asmenų laisvių ir teisių, saistomas laisvių ir pareigų balanso.

Atvira Visuomenė

Visuomenei svarbūs sprendimai turi būti priimami tariantis su nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių ir verslo atstovais, o jų iniciatyvos – remiamos. Žmogaus teisė išpažinti religiją arba tikėjimą neturi būti varžoma, nebent ji riboja kitų asmenų laisves ir teises arba kelia grėsmę užtikrinant valstybės ir jos piliečių saugumą.

Stipri Valstybė

Pagrindinė valstybės funkcija – piliečių interesų atstovavimas, įtvirtinant ir ginant jų laisves ir teises. Santykis tarp individo ir valstybės turi būti grįstas aiškiai apibrėžtu abipusiu pasitikėjimu, valstybinėms institucijoms veikiant kaip paslaugų piliečiams teikėjui, o ne kaip pastarųjų šeimininkui.

Laisvas Žmogus
Atvira Visuomenė
Stipri Valstybė

Visada esu optimistas, bet suprantu, kad viso pasaulio pakeisti negalime, tad pakeiskime nors valdžią, nuo kurios pavargo visa Lietuva. Kalbu ne tik apie valdančiuosius, pasiklydusius ir savo reformose, ir vertybėse, kalbu ir apie oportunistinę Seimo opoziciją, kuri pasirinko ne veikimo, o laukimo strategiją. Lietuvai reikia ir vizijos, ir ūkiškumo ir naujo vertybinio kompaso. Tegu juo būna „Laisvė ir Teisingumas“

ARTŪRAS ZUOKAS

Partijos Pirmininko žodis

„Laisvės ir Teisingumo“ partijos pirmininkas - Artūras Zuokas

2024 vasario 3 d. vykusiame partijos“Laisvė ir Teisingumas“ suvažiavime dviejų metų kadencijai išrinktas partijos pirmininkas. Balsų dauguma juo tapo Artūras Zuokas. Vadovavimą partijai Artūras Zuokas perima su pakeista partijos struktūra. Nuo šiol partijos Taryba turės savo pirmininką. Juo išrinktas Artūras Paulauskas.

Naujienos ir Įvykiai

Partijos Naujienos

„Laisvės ir Teisingumo“ partijos pirmininkas Artūras Zuokas

Mes, „Laisvės ir Teisingumo“ partija, esame konservatyvūs ir socialiai atsakingi liberalai, atstovaujantys centro dešiniųjų pažiūrų rinkėjus. Individo laisvė mums yra…

Laisvė ir Teisingumas suvažiavimas: Partijos pirmininku išrinktas A. Zuokas, Tarybos pirmininku – A. Paulauskas

  2024 m. vasario 3d. vykusiame partijos “Laisvė ir Teisingumas“ suvažiavime dviejų metų kadencijai išrinktas partijos pirmininkas. Balsų dauguma juo…

„Laisvė ir Teisingumas” remia protestuojančius Lietuvos ūkininkus

Šios valdžios neįgalumas pavertė įkaitais ne tik Lietuvos ūkininkus, bet ir sostinės gyventojus. Deja, bet tenka konstatuoti, kad Tėvynės Sąjungos…

Susipažinkite su Mūsų Komanda

Partijos Vadovybė

Palaikykite Ryšį su Mumis

Kontaktinė Informacija

Telefonas

Paskambinti

Reekvizitai

Duomenys

Kodas: 195725238

El. Paštas

Susisiekti