Partijos „Laisvė ir Teisingumas“ valdyba 2024 metais vyksiančiuose Prezidento rinkimuose nusprendė kelti savo kandidatą. Juo tapo šiuo metu laikinai partijos pirmininko pareigas einantis Artūras Paulauskas.
„Laisvės ir Teisingumo“ partijos valdybos nariai vienbalsiai pritarė šiai kandidatūrai. Politinė ir teisinė Artūro Paulausko patirtis neabejotinai grąžintų stabilumą politinei Lietuvos sistemai, o valstybės gyvenimui – teisės viršenybę.
Artūras Paulauskas net du kartus užėmė aukščiausią Seimo pirmininko postą, laikinai ėjo Prezidento pareigas, buvo Aplinkos ministru. 1990 metais Artūro Paulausko kaip Generalinio prokuroro ryžtas atsiskirti nuo SSRS prokuratūros ir įkurti Lietuvos Respublikos prokuratūrą turėjo neįkainojamos reikšmės visos Nepriklausomos valstybės atkūrimui.

Visuomenė laukia politikoje patyrusio, ryžtingo, ginančio žmogaus teises kandidato, todėl partijos valdybos įsitikinimu, „Laisvės ir Teisingumo“ kandidatas Artūras Paulauskas sulauks Lietuvos rinkėjų pasitikėjimo.

Partija „Laisvė ir Teisingumas“ pirmoji iš politinių partijų dar vasarą pareiškė apie dalyvavimą Europos parlamento, Prezidento bei Seimo rinkimuose bei pateikė viešam aptarimui rinkiminės programos metmenis. Kompleksinė partijos programa apima ne tik trejus rinkimus, bet Pilietybės referendumą.