„Mokytojas – tai žmogus, kuris išugdo dvi mintis ten, kur anksčiau buvo viena.”
Elbertas Grimas Chabardas

Tarptautinė mokytojų diena – tai dar viena proga padėkoti Jums už profesionalų darbą, už nepaliaujamą rūpinimąsi kiekvienu mokiniu: ir degančiu smalsumu, ir abejojančiu, ieškančiu.
Šiandien mokytojai ir pedagogai priversti eiti prie Vyriausybės, kad jų darbas ir triūsas būtų tinkamai įvertinti. Taip neturėtų būti. Juk be šiuolaikiško, energingo mokytojo neįsivaizduojama šalies ateitis – Jūs ugdote mūsų jaunąją kartą, Jūs kuriate pažangą. Tikiu, kad Jūsų pagrįsti ir teisingi reikalavimai bus išgirsti ir daugiau neteks ieškoti kompromisų.
Noriu palinkėti Jums kantrybės, sumanumo ugdant darbščius, atsakingus jaunus žmones, Lietuvos
piliečius – kad mūsų mokykla tikrai taptų didžiausių galimybių erdve, kurioje savo gabumus tobulai
išskleistų kiekvienas vaikas.

Partijos „Laisvė ir Teisingumas“ pirmininkas Artūras Paulauskas