Šilalė
Šilalė
Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose lankėsi LR Seimo narys Remigijus Žemaitaitis ir partijos “Laisvė ir teisingumas” Šilalės skyriaus pirmininkas Tadas Sadauskis.
– Šiuo metu įstaigoje turime 111,5 darbo etatų, paslaugų gavėjų apie 800 šeimų, kurioms teikiamos įvairios paslaugos, – sake Šilalės rajono socialinių paslaugų namų direktorius Andrius Jančauskas.
LR Seimo narys Remigijus Žemaitaitis nustebo, kad tokiame rajone tiek daug paslaugų gavėjų. – Peršasi išvada, kad mūsų rajonas sensta ir laikui bėgant reikės dar daugiau teikiančių tokias paslaugas.
-Taip pat socialinių paslaugų namuose aktyviai veikia ir Vaikų dienos centrai Šilalėje, Laukuvoje, Kaltinėnuose, Pajūryje. Dienos centrą vaikai gali lankyti po pamokų bei atostogų metu nuo pat ryto,- sakė direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Edita Kerutienė.
– Socialinių paslaugų namuose įgyvendinama psichologinio smurto ir mobingo politika, yra savarankiško gyvenimo namai, kuriuose žmonės kartu su socialiniais darbuotojais tvarko kambarius, gamina valgyti,- sakė direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams Loreta Bujienė.

R. Žemaitaitis stebėjosi koks platus paslaugų spektras tik sunku atriboti kas naudojasi, o kam ištikrųjų reikalingos paslaugos.