Šeštadienį Vilniuje įvyko bendras politinių partijų Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai), Tvarkos ir teisingumo bei visuomeninio politinio judėjimo “Pirmyn, Lietuva” suvažiavimas, kurio metu pakeistas partijos pavadinimas, o naujos partijos pirmininku slaptu balsavimu išrinktas Remigijus Žemaitaitis. Laisvė ir teisingumas įsteigta Lietuvos laisvės sąjungos (liberalai) partijos pagrindu. Tokį ir kitus sprendimus priėmė aukščiausias partijos valdymo organas – Suvažiavimas, kuriame šiandien dalyvavo apie 500 delegatų bei svečių iš visos Lietuvos. Suvažiavimas dėl COVID19 apribojimų masiniams renginiams vyko automobiliuose.   Suvažiavimo metu buvo pristatyta trijų politinių organizacijų jungimosi sutartis, pristatyta ir patvirtinta nauja programa, deklaracija, rinkimų programa, naujas pavadinimas bei rinkimų šūkis Seimo rinkimuose: ,,Vienas už visus, visi už Lietuvą“.

„Manau, jog šis suvažiavimas yra geriausia proga atviram ir nuoširdžiam bendraminčių pokalbiui apie svarbiausius dalykus, kurie gali lemti mūsų organizacijos ateitį, kritiškam požiūriui į tai, ką padarėme arba kodėl pasiekti užsibrėžtų tikslų nepavyko kiekvienam atskirai. Tačiau esu įsitikinęs, jog mes neturėtume pernelyg įsijautę kapstytis praeityje ir ieškoti detalių būtajame kartiniame laike. Turime nusiteikti ateities kūrybai ir ateities projektams, kuriuos mūsų partija LAISVĖ IR TEISINGUMAS yra pajėgi siūlyti Lietuvai“, – kalbėjo naujai išrinktas partijos Laisvė ir teisingumas pirmininkas Remigijus Žemaitaitis.

Naujai partijai vadovausiantis Remigijus Žemaitaitis pristatė penkis savo pavaduotojus. Buvęs Generalinis prokuroras, Seimo pirmininkas, laikinai ėjęs šalies Prezidento pareigas – Artūras Paulauskas, bei buvęs Seimo narys, ilgametis Vilniaus miesto meras ir Vilniaus miesto tarybos narys Artūras Zuokas partijoje eis pirmųjų pirmininko pavaduotojų pareigas. Kiti pavaduotojai: meno pasaulyje puikiai žinoma, Lietuvos menininkų galerininkų asociacijos prezidentė, tarptautinės meno mugės ArtVilnius įkūrėja ir vadovė, Vilniaus miesto tarybos narė  – Diana Stomienė;  teisininkas, advokatas, visuomenininkas, Vilniaus miesto tarybos narys  – Vydūnas Sadauskas bei dabartinis R. Žemaitaičio kolega Seime, Seimo narys – Kęstutis Bartkevičius.  Suvažiavimo delegatai vienbalsiai pritarė pirmininko teiktoms pavaduotojų kandidatūroms. 

“Šalia savęs negalėčiau įsivaizduoti geresnės komandos bendram mūsų darbui šios organizacijos labui. Tai žmonės – mylintys savo šalį, savo sričių profesionalai, puikūs strategai, jau dabar dirbantys kartu ir atskiromis grupėmis pagal savo profesines sritis. Tai komanda, kuri po kiekvieno mūsų susitikimo pristato puikias idėjas, komanda – pilna entuziazmo ir tikėjimo tuo, ką daro. Esu įsitikinęs, kad ši komanda tikrai padarys viską, kad jų jau įgyvendintos ir dar tik planuojamos įgyvendinti idėjos prisidėtų prie mūsų šalies gerovės”, – kalbėjo naujai išrinktas partijos pirmininkas R. Žemaitaitis.

Politinė partija Laisvė ir teisingumas po suvažiavimo tapo parlamentine partija. Nuo šiandien partija vienija visų trijų organizacijų narius ir simpatikus. Turi du savo partijos atstovus Lietuvos Respublikos Seime. 6 partijos nariai eina miestų merų pareigas. Daugiau kaip šimtas partijos atstovų dirba tarybos nariais įvairiose šalies savivaldybėse. Partijos gretose – anksčiau pareigas ėję Ministrai, Seimo Pirmininkas ir Seimo pirmininko pavaduotojai, Seimo nariai, Merai, Savivaldybių tarybų nariai, kultūros ir švietimo profesionalai, verslo atstovai, viešojo sektoriaus darbuotojai.