Nuo šių metų pradžios – nauja partijos tradicija. Kiekvienas pirmas mėnesio pirmadienis bus skiriamas partijos narių švietimui bei diskusijoms įvairiomis, aktualiomis temomis. Šalia komitetų ir klubų veiklos atnaujinimo yra nuspręsta organizuoti ir partijos diskusijų klubo veiklą, kurio metu partijos nariai bei simpatikai kiekvieną pirmą mėnesio pirmadienį. 17.30 val., nuotoliniu būdų turės galimybę dalyvauti diskusijose, kuriose kviesime dalyvauti savo sričių profesionalus. Diskusijų temas formuosime remdamiesi komitetų narių pasiūlymais, partijos narių, simpatikų pasiūlymais.

Pirmoji tokia diskusija vyko vasario 1 d. Jos tema buvo COVID-19 pandemijos valdymas Lietuvoje, o pranešėjai buvo – Lietuvos Respublikos Seimo narys, sveikatos komiteto narys Remigijus Žemaitaitis bei krizių valdymo specialistas, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys Darius Radkevičius. 

Dėkojame visiems dalyvavusiems ir informuojame, kad kita tokio tipo diskusija vyks kovo 1 d. Numatyta tema – Ekonomika. Kas mūsų laukia po karantino?