„Net neabejoju, kad visuomenės teisė žinoti yra vienas svarbiausių demokratinės valstybės pamatų. Tačiau tai, kaip tą teisę traktuoja  Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, prasilenkia ir su elementariausiu politiko padorumu, kai nesilaikoma Valstybės gynimo taryboje džentelmeniško susitarimo neskelbti jautrios informacijos, ir-  kas labiausiai neramina – su šalies nacionaliniu saugumu,“ – sako partijos pirmininkas Artūras Paulauskas.

Nesolidžiai atrodo ir tai, kad vienas ministras „iššoka“ savo socialiniuose tinkluose ir paskelbia, kokius tankus pirks už 2 milijardus eurų. Tuo tarpu kitas valdančiosios koalicijos partneris, atsakingas už nacionalinį saugumą, šį faktą neigia. Dabartiniame geopolitiniame kontekste tokie vieši politikų ginčai menkina net tik visuomenės pasitikėjimą valdžia, bet ir mažina saugumo jausmą.

Pabrėžtina ir tai, kad 2 milijardų eurų įsipareigojimą turės vykdyti ne tik dabar valdžioje esančios partijos. Tai ilgalaikis įsipareigojimas, todėl demokratinėse valstybėse, užtikrinant įsipareigojimų vykdymą, (pvz., Danijoje) tokie sprendimai priimami bendru politinių partijų sutarimu pasitelkus gynybos specialistus. Taip demokratinėse valstybėse suprantamas skaidrumas ir viešumas. Deja, Lietuvoje įsigalioja nauja- feisbukinė- viešinimo tradicija.  

LT partijos vadovybei kelia didelį susirūpinimą ir Prezidento Gitano Nausėdos pozicija. Tai, kad Prezidentas nereikalauja ministro atsakomybės už jau ne pirmą kartą socialiniuose tinkluose paviešintą valstybės saugumui jautrią informaciją ir viešai aiškinasi santykius su ministru, nesuteikia solidumo nė vienai institucijai.