Mielieji,

Norint palaikyti mūsų partiją ,,Laisvė ir teisingumas“ ir jos dalyvavimą 2020 m. LR Seimo rinkimuose – galite paaukoti rinkimų kampanijai. Norint tai padaryti – privalu deklaruoti turtą ir pajamas už 2019 m. (turto deklaracijos forma FR0001 ir pajamų deklaracijos forma GPM311).

Aukoti Seimo rinkimų politinės kampanijos dalyviams turi teisę tik Lietuvos Respublikos piliečiai. Tai yra tik fiziniai asmenys, aukos iš juridinių asmenų draužiamos.

Turto ir pajamų deklaruoti nereikia tik aukotojams, kurių aukos per politinę kampaniją vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui yra ne didesnės kaip 12 Eur (vadinama „maža auka“). Mažų aukų aukotojai nėra viešinami.

Vienas asmuo per politinę kampaniją vienam savarankiškam politinės kampanijos dalyviui (t.y. partijos kandidatų sąrašui arba/ir vienmandatininkui, kuris turi asmeninę politinės kampanijos banko sąskaitą) gali paaukoti auką, neviršijančią 10 vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžių (toliau – VMDU), t. y. 13 590 Eur.

Priimamos nepiniginės aukos. Tai gali būti turtas arba suteiktos paslaugos. Tokios aukos bus įvernitamos ir registruojamos kaip nepiniginė auka. Suteikiant neatlygintinai paslaugą (kaip pavyzdys – politinės reklamos įrengimas ant juridiniam asmeniui priklausančio objekto) būtina tai įforminti dokumentais.

Bet kokias aukas asmuo privalo pervesti iš savo sąskaitos, aukoti per trečiuosius asmenis draudžiama.

Aukos priimamos iki 2020 m. spalio 10 d. 1 val.

Rekvizitai:

Lietuvos laisvės sąjunga (liberalai)

A.s. LT80 7300 0101 6242 2400

АB Bankas „Swedbank“

Banko kodas: 73000

Paskirties laukelyje būtina įrašyti asmens kodą.

Iškilus klausimams galite kreiptis į LLS buhalteriją:

Vienas už visus, visi už Lietuvą!