Partija Laisvė ir Teisingumas smerkia Rusijos pradėtą karą su Ukraina
Partija Laisvė ir Teisingumas smerkia Rusijos pradėtą karą su Ukraina

Šios savaitės pradžioje posėdžiavusi partijos Laisvė ir Teisingumas Valdyba parengė pareiškimą dėl esamos tarptautinės situacijos.

Politinės partijos „Laisvė ir teisingumas“ Valdyba pareiškia:

Politinė partija „Laisvė ir teisingumas“ smerkia Rusijos pradėtą karą su Ukraina, tuo pačiu sukeliant grėsmes visam regionui, taikiam ir kuriančiam tautų ir valstybių klestėjimui.

Reikalaujame Rusijos nedelsiant nutraukti karinius veiksmus ir išvesti visus karinius dalinius iš Ukrainos teritorijos, įskaičiuojant okupuotus Krymą ir Donecko bei Luhansko sritis.

Kartu atkreipiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėmesį, jog būtina ryžtingai didinti mūsų valstybės ir visuomenės pasirengimą, imtis tiek trumpalaikį, tiek ilgalaikį saugumą garantuojančių būtinų priemonių.

Pritariame krašto apsaugos finansavimo didinimui. Siūlome atkreipti dėmesį į sritis, kurios yra dar nepakankamai sutvarkytos ir kurioms pirmiausiai galėtų būti skirtas papildomas finansavimas.

 

Būtina:

  • Didžiausią dėmesį kreipti priešlėktuvinės gynybos sistemų įsigijimui ir modernizavimui,
  • Pertvarkyti esamus aerodromus ir tinkamas aikšteles ir paruošti juos kovinių dronų paleidimui, grąžinti išlikusiems sportinės ir bendrosios aviacijos aerodromams ir skraidymams tinkamoms aikštelėms strateginių objektų, reikalingų šalies gynybai, statusą,
  • Plėsti materialinę bazę, reikalingą didesniam šauktinių skaičiui priimti ir apmokyti,
  • Mokyklų vyresnėse klasėse įvesti kovinį – pilietinį ugdymą, skirtą tiek vaikinams, tiek merginoms, taip žymiai palengvinant kariuomenei šauktinių rengimą ir jo kokybę,
  • Sustiprinti civilinę gynybą, atnaujinti teritorinės gynybos ir gyventojų informavimo planus,
  • Inventorizuoti ir atnaujinti esamas slėptuves, pritaikyti kitas patalpas, tinkamas slėptis gyventojams,
  • Organizuoti trumpalaikius kursus medžiotojams, kitiems piliečiams, mokantiems ir galintiems naudoti šaulio ginklus, naudotis šiuolaikinėmis priemonėmis,
  • Pakeisti norminius aktus ir leisti medžiotojams ir sportininkams naudoti naktinius, termovizorinius taikiklius ir šūvio slopintuvus, kas leidžiama daugelyje ES šalių,
  • Planuojant urbanistinę plėtrą, pastatų statybą, numatyti ir civilinės saugos reikalavimus.