Laisvė ir Teisingumas Prienų skyrius
Laisvė ir Teisingumas Prienų skyrius

Rugsėjo 3 d. vyko partijos Laisvė ir Teisingumas Prienų skyriaus visuotinis susirinkimas, kuriame Prienų skyriaus pirmininke išrinkta Loreta Jakinevičienė, pirmuoju pavaduotoju Algis Marcinkevičius, pavaduotojais – Algirdas Kederys, Cezaras Pacevičius, Vaidotas Karvelis, Vidas Šiupšinskas, Šarūnas Levinskas, Aušra Deltuvienė, Audrius Gelčys, Povilas Bukevičius. Susirinkime dalyvavo partijos pirmininko pavaduotojas Artūras Paulauskas, Valdybos narys Gintautas Babravičius, Prienų rajono savivaldybės tarybos frakcijos,, Naujas kelias” pirmininkas Gintautas Bartulis, kiti svečiai.

Loreta Jakienvičienė už pasitikėjimą vadovauti skyriui padėkojo buvusiam pirmininkui Algirdui Kederiui, kuris ir pasiūlė jos kandidatūrą į pirmininko postą, visiems dalyvavusiems skyriaus nariams. Kaip sakė pirmininkė, bendras darbas kartu padės atstovauti Prienų krašto žmonėms ir atsakingai pasiruošti artėjančiams rinkimams į Savivaldybių tarybas. Loreta Jakinevičienė pasidžiaugė, kad skyrius yra ne tik gausus, bet labai draugiškas ir darnus.  Šiuo metu Prienų rajono savivaldybės taryboje partiją atstovauja penki tarybos nariai – Loreta Jakinevičienė, kuri yra Prienų rajono savivaldybės mero pavaduotoja, Algirdas Kederys, Cezaras Pacevičius, Vaidotas Karvelis ir Vaidas Kupstas. Algis Marcinkevičius atstovauja partiją dirbdamas savivaldybės administracijos direktorius pavaduotojo pareigose. Susirinkime kalbėjęs Algis Marcinkevičius, pasidžiaugė, kad susijungus dviem skyriams sutariama dėl bendrų sprendimų priėmimo, partijos veiklų įgyvendinimo. Pasak jo, priimant sprendimus labai svarbi diskusija ir susitarimas. Susirinkime patvirtinta skyriaus taryba, kurios sudėtyje be pirmininko ir pavaduotojų yra  sekretorė Inga Mieliauskė ir Audrius Banionis. Taip pat priimti kiti svarbūs sprendimai, diskutuota ne tik apie skyriaus, bet ir partijos strateginius tikslus, skyrių plėtrą, komitetų veiklą, savivaldybių forumą ir kitus svarbius uždavinius bei iššūkius. Pasak susirinkime dalyvavusio partijos pirmininko pavaduotojo Artūro Paulausko, Prienų skyrius vienas iš gausiausių ir veikliausių skyrių Lietuvoje, todėl su visais uždaviniais ir iššūkiais šis skyrius tikrai susitvarkys.