Jeigu valdančiųjų oponentą patys valdantieji pristato kaip opoziciją, tai ten ne opozicija. Tai vadinamoji „konstruktyvi opozicija“ arba tiesiog patogi, dirbtinė – sukurta tam, kad būtų imituojama nuomonių kova, kurios nėra. Net nuomonių skirtumo nėra. Skiriasi tik lazdelės. Viena burtų, o kita – juodai balta. Gal milicininko?

Dar norėčiau priminti, kad tas, kas garsiausiai skelbia pavojų, jog į valdžią ateina populistai ir radikalai, – pats yra didžiausias populistas. Su laiku – ir radikalas. Kaip ir kiekvienas jėgos struktūrų atstovas, pasukęs politiniu keliu. Tiesioginė analogija – Putinas.

Jeigu valdantieji ir jiems patogi opozicija nėra priešai, bet pusmetį prieš rinkimus surengia kečupo ir medaus ringą, tai reiškia tik viena – kova yra inscenizuota ir naudinga patiems kovos dalyviams, karas netikras.

O ir pats konfliktas – VST vadovo išėjimas iš pareigų šalių sutarimu, bet pavymui padegant ir užminuojant tiltus? Žinoma, kyla gaisrukas, sulekia pasišildyti tie, kurie ir užsakė šį gaisrą.

O dabar apie tuos, kurie skelbia apie populistų ir radikalų pavojų – kas jie? Jų vadas sakosi, kad jis pats vienas praėjusioje kadencijoje padarė viską, kas nutiko gera. O ta partija, kuri jį ant rankų išnešė, – nieko nepadarė. Jis pats vienas buvo ir darė, o jo partija, nuo kurios atskilo, – nieko nedarė. Tai kas čia populistas?

Dar toje šutvėje, kurios pavadinimas visai nepopulistiškas (ironizuoju), yra galybė visokio plauko partinių atskalūnų ir net tų partijų buvusių lyderių. Arba neišsireiškę nevykėliai, arba perdegę ir susimovę bei valdžios paragavę egoistai. Visi – lengvai valdomi. Nevykėliai visada trokšta įtikti vadui. Susimovėliai visada trokšta sugrįžti į valdžią ir kažką įrodyti ar net kažkam atkeršyti.

Jeigu politinis konfliktas su valdančiaisiais tėra sutartinis žaidimas, vedantis į tolimesnę bendrą ateitį šalies valdyme, – gal ir pačias riaušes sukėlė, suorganizavo ar net apmokėjo patys stebuklingos ir juodai baltos lazdelių nešiotojai?

Jeigu tai neatrodo bent jau įtartina, vėl priminsiu Putiną: visą jo valdymo laikotarpį ir net pats atėjimas į prezidento postą turi vieną ir tą patį motyvą – konfliktas arba incidentas, jėgos panaudojimas, kaltųjų radimas, nubaudimas ir… amžinas sostas.