Yra pagrindo manyti, kad Lietuvos energetikos ištekliai bandomi sukoncentruoti vienose rankose. Tiksliau – dabartinei valdžiai artimos aplinkos rankose. Panašu, kad valdantieji naudojasi istorine galimybe uzurpuoti energetinį sektorių ir iš to lobti. Turima rimtų nuogąstavimų, kad aukštos energijos kainos gali būti išlaikomos tyčia, kad neštų siauram ratui didelį pelną, užkertant kelią šių kainų mažinimo galimybei. Štai keletas įrodymų.

1. Elektros gamybos pajėgumai negali būti ribojami, kai elektros energijos kainos nuolat auga. Lietuvoje turime neeilinę situaciją, kai elektros kainos siekia daugiau kaip 60 centų už 1 kwh. Užuot skatinę elektros gamybą, ypač iš atsinaujinančių šaltinių, mes ją ribojame. Įstatymu nustatyta 2GW riba saulės elektrinėms, bet niekas negali paaiškinti kodėl. Paraiškų gaminti elektrai yra daugiau kaip 4GW. Negano to, dabar ir Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba (VERT) pradėjo rengti visokius taisyklių pakeitimus, kuriais siekiama dar labiau stabdyti elektros energijos rinkos vystymąsi Lietuvoje. Natūraliai kyla klausimas, kodėl tai yra daroma ir kas gauna naudos, kad Lietuvoje elektros energijos kainos ne mažėtų, o būtų išlaikytos istorinėse aukštumose.

2. Hibridinėms elektrinėms turi būti suteiktas prioritetas prieš kitas elektrinių rūšis, tačiau VERT ignoruoja įstatymo reikalavimus ir bando reguliuoti saulės elektrines, t. y. VERT pradeda reguliuoti ne iš to galo ir, tikėtina, sukuria pagrindą nuostoliams atsirasti visai Lietuvos energetikos sistemai.

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 31 straipsnio 21 dalies 3 punkte yra įtvirtinta, kad rezervuojant perdavimo elektros tinklų pralaidumus prioritetas yra taikomas „elektros energijos kaupimo įrenginiams ar hibridinėms elektrinėms, kai tame pačiame elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų taške į sistemą sujungiamos kelios skirtingas atsinaujinančių išteklių energijos rūšis naudojančios elektrinės ir energijos kaupimo įrenginys ar įrenginiai, prijungti“. Iki pat šios dienos nėra patvirtinti poįstatyminiai teisės aktai, numatantys pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais sąlygas hibridinės elektrinės vystytojams, įskaitant leidimų plėtoti elektros energijos pajėgumus hibridinėse elektrinėse išdavimo tvarką. Jeigu tokia tvarka nebus patvirtinta, tai bus ignoruojami imperatyvūs teisės aktų reikalavimai, pagal kuriuos hibridinėms elektrinėms teikiamas prioritetas. Negalima pradžioje reguliuoti saulės elektrinių, kurios pagal įstatyme nustatytus prioritetus nėra svarbesnės už hibridines elektrines, nes vėliau gali būti apsunkintas hibridinių elektrinių vystymas.

3. Teisės aktai negali būti taikomi atgaline data. Aprašo projekto 2 punkte, kuriame nustatyta, kad „šiuo nutarimu patvirtintas Aprašas taikomas nagrinėjant asmenų prašymus išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines, pateiktus iki ir po šio Aprašo įsigaliojimo dienos“, prieštarauja pamatiniams teisinės valstybės principams ir yra neteisėtas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį, įstatymų ir kitų teisės aktų grįžtamoji galia neleidžiama (lex retro non agit), VERT bandymas reguliuoti santykius atgaline data yra neleistinas demokratinėje valstybėje. 4. VERT bando perimti Seimo funkcijas ir nustatyti draudimus, kurie galimi tik Seimui priimant įstatymą. Akivaizdžiausias iš šių nepagrįstų ribojimų yra numatytas Aprašo 5.2.1 punkte: „asmuo valdo ne mažesnio nei 1 ha ploto žemės sklypą kiekvienam prašyme nurodytam ir ketinamam išplėtoti saulės šviesos energijos elektrinių suminės įrengtosios galios megavatui“. Tokio ribojimo nėra nė viename galiojančiame įstatyme, todėl VERT negali sugalvoti ūkinę komercinę veiklą ribojančių draudimų be Seimo pritarimo.

4. VERT bando perimti Seimo funkcijas ir nustatyti draudimus, kurie galimi tik Seimui priimant įstatymą. Akivaizdžiausias iš šių nepagrįstų ribojimų yra numatytas Aprašo 5.2.1 punkte: „asmuo valdo ne mažesnio nei 1 ha ploto žemės sklypą kiekvienam prašyme nurodytam ir ketinamam išplėtoti saulės šviesos energijos elektrinių suminės įrengtosios galios megavatui“. Tokio ribojimo nėra nė viename galiojančiame įstatyme, todėl VERT negali sugalvoti ūkinę komercinę veiklą ribojančių draudimų be Seimo pritarimo.

5. VERT nepaiso imperatyvių reikalavimų, kad veiklą ribojantys teisės aktai turi įsigalioti gegužės ar lapkričio 1 d. ir taip pažeidžia elementarius teisėkūros principus ir trikdo ūkio subjektų veiklą. VERT yra nurodžiusi, kad Aprašas įsigalios kitą dieną, kai jis bus oficialiai paskelbtas, o tai prieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 daliai. 6. VERT niekaip netikrina, ar nepažeidžiamos Europos Sąjungos (ES) sankcijos Rusijai. Po to, kai Rusija 2022 m. vasario 24 d. pradėjo neišprovokuotą ir nepateisinamą invaziją į Ukrainą, ES nustatė daugybę sankcijų Rusijai. Lietuvos Respublika, jos institucijos ir visi valstybėje veikiantys subjektai privalo laikytis tokių sankcijų. Lietuvos Respublika (kaip ir kitos ES valstybės) imasi visų įmanomų priemonių, kad taptų energetiškai nepriklausoma valstybe. Sistemiškai ir infrastruktūriškai Lietuva vis dar susieta su Rusijos energetine sistema. Dėl šių priežasčių VERT turi taip pat tikrinti taikomas sankcijas, kad priešiškai nusiteikusios valstybės nesilpnintų Lietuvos energetinės sistemos.

6. VERT niekaip netikrina, ar nepažeidžiamos Europos Sąjungos (ES) sankcijos Rusijai. Po to, kai Rusija 2022 m. vasario 24 d. pradėjo neišprovokuotą ir nepateisinamą invaziją į Ukrainą, ES nustatė daugybę sankcijų Rusijai. Lietuvos Respublika, jos institucijos ir visi valstybėje veikiantys subjektai privalo laikytis tokių sankcijų. Lietuvos Respublika (kaip ir kitos ES valstybės) imasi visų įmanomų priemonių, kad taptų energetiškai nepriklausoma valstybe. Sistemiškai ir infrastruktūriškai Lietuva vis dar susieta su Rusijos energetine sistema. Dėl šių priežasčių VERT turi taip pat tikrinti taikomas sankcijas, kad priešiškai nusiteikusios valstybės nesilpnintų Lietuvos energetinės sistemos.

7. VERT turi užtikrinti, kad energetine nepriklausomybe nebūtų prekiaujama. Dabar yra susidariusi situacija, kai tam tikri subjektai rezervuoja elektros energijos tinklo pajėgumus, o paskui juos pardavinėja kitiems. Tokia spekuliacija ir manipuliacija elektros energijos tinklais negali būti toleruojama. Išankstinės prijungimo sąlygos ir (ar) ketinimų protokolas negali būti laikomi preke ir negali būti perleidžiama jokiems kitiems subjektams, o asmuo, kuriam pirmą kartą tokios sąlygos buvo išduotos, su kuriuo buvo pasirašytas ketinimų protokolas, ir turi kreiptis į VERT dėl leidimo.