PAREIŠKIMAS –

Dėl Vyriausybės veiksmų, galinčių prieštarauti šalies Konstitucijai.

Vertinant švietimo sistemoje susiklosčiusią situaciją dėl vienuoliktokų tarpinio patikrinimo egzaminų,
akivaizdu, kas Švietimo, mokslo ir sporto ministro Gintauto Jakšto atsistatydinimas buvo jam, kaip vadovui
ir šios skandalingos reformos įgyvendintojui, vienintelė išeitis. Deja, paaiškėjo ne mažiau skandalingas
faktas- G. Jakštas traukėsi ne todėl, kad prisiėmė asmeninę atsakomybę už netinkamą darbą. Kaip viešai
įvardino pats ministras, kurį skiria ir atleidžia LR Prezidentas, jis atsistatydino dėl Ministrės pirmininkės
Ingridos Šimonytės komandos duodamų nurodymų, kaip turi dirbti ministerija. Demokratinėje valstybė
neįsivaizduojama situacija, kai ministras, verčiamas prisiimti asmeninę atsakomybę už Premjeres politinių
patarėjų kolektyvinius sprendimus. LR Konstitucijoje aiškiai nurodyta, ką beje ne kartą patvirtino ir
Konstitucinis teismas, kad ministrai asmeniškai ir savarankiškai vadovauja ministerijoms. Žodžiai „ministras
vadovauja ministerijai“ reiškia asmeninę ministro atsakomybę už visą savo veiklą bei už ministerijai pavestai
sričiai priskirtų darbų įgyvendinimą. Taigi, bet koks nurodymų davimas yra nesuvokiamas ir akivaizdžiai
negalimas demokratiniame procese. Toks „tiesioginis valdymas“ prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijai ir valdžios pasidalinimo sąrangai, kerta per pasitikėjimą bei neleidžia reikalauti tiesioginės
asmeninės ministrų atsakomybės, nors būtent to reikalauja LR Konstitucija.
Todėl prašome atsakyti:
1. Kas iš tikrųjų vadovavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai – ar priesaiką davęs ministras, ar
Premjerės politinio pasitikėjimo komanda?
2. Kokiais dokumentais buvo pagrįsta ministrės patarėjų veikla ir apibrėžta jų kompetencija, duodant
nurodymus Švietimo, mokslo ir sporto ministrui? Prašom pateikti tokią jų veiklą pagrindžiančius
dokumentus.
3. Paaiškėjus, kad į ŠMSM darbą tiesiogiai kišosi Ministrės Pirmininkės komanda, reikalaujame pačios
Premjerės I. Šimonytės prisiimti tiesioginę atsakomybę už buldozeriu stumtą ir nepavykusį švietimo
sistemos eksperimentą, kuriam prieštaravo visa Lietuvos švietimo bendruomenė.
Partija „Laisvė ir Teisingumas“ laukia ir viešos Prezidento G. Nausėdos reakcijos į tokius Vyriausybės
veiksmus. Lietuva jau turėjo panašų pavyzdį, kai patarėjų kišimasis į kitų institucijų darbą baigėsi buvusio
prezidento Rolando Pakso apkalta ir nušalinimu nuo pareigų.

Partijos „Laisvė ir Teisingumas” pirmininkas Artūras Zuokas