Mūsų ketvirtadieniai – partijos komitetų steigimui!

Šiandien darbą pradėjo jau antrasis partijos komitetas – Švietimo, kultūros ir mokslo, kurio pirmininke išrinkta buvusi Švietimo viceministrė Genoveita Krasauskiene. Komiteto pirmininko pavaduotojais patvirtinti – Jolanta Beniuliene, Regimantas Čiupaila bei Ramunė Badaukienė.

“Gerbiami kolegos, partija „Laisvė ir teisingumas“ 2021 m. sausio 18 d. Tarybos posėdyje nutarė atkurti partijos Komitetų veiklą. Tai puikus sprendimas, kuris suteikia galimybę burti partijos narius, kompetentingus savo sričių profesionalus, simpatikus, ekspertus atskirų klausimų nagrinėjimui, išvadų, pasiūlymų teikimui Partijos organams, nuomonės formavimui atskiriems valstybės, savivaldos, visuomenės veiklos klausimams nagrinėti.

Esu paraginta partjos Komitetų koordinatorės Loretos Jakinevičienės koordinuoti Kultūros, švietimo ir mokslo komiteto veiklą, todėl kviečiu visus, apsisprendusius dalyvauti šio Komiteto veikloje, š.m. vasario 25 d. 17.30 nuotoliniu būdu, per „Zoom„ platformą, dalyvauti pirmąjame Komiteto posėdyje. Posėdžio metu išsirinksime nuolatinį Komiteto pirmininką, pavaduotojus, sekretorių. Kviečiu visus būti aktyviems ir teikti savo arba kitų komiteto narių kandidatūras į šias pozicijas. Taip pat posėdžio metu trumpai aptarsime Komiteto veiklos organizacinius klausimus bei veiklos sritis ir siekius.

Formuodamas partijos politiką atskirais valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimais, Kultūros, švietimo ir mokslo komitetas sieks kryptingos veiklos. Tikiu, kad mums svarbu atsakyti į klausimą, kokie tikslai šiuo metu keliami kultūrai, švietimui ir mokslui ir kaip mes juos įgyvendinsime.

Kultūros, švietimo ir mokslo komiteto modelis bus formuojamas atsižvelgiant į Kultūros bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų veiklos sritis. Komitetas turės du pakomitečius – Kultūros bei Švietimo ir mokslo.

Pakomitečių veiklos kryptys:

KULTŪROS PAKOMITETIS (pagal KM)

ŠVIETIMO IR MOKSLO PAKOMITETIS (pagal ŠMSM)

Švietimas

 • Grįžtantiems į Lietuvą.
 • Patyčių ir smurto prevencija
 • Ikimokyklinis ugdymas
 • Priešmokyklinis ugdymas
 • Pradinis ugdymas
 • Vidurinis ugdymas
 • Netradicinis ugdymas
 • Specializuotas ugdymas
 • Specialusis ugdymas ir švietimo pagalba
 • Neformalus vaikų švietimas
 • Profesinis mokymas
 • Suaugusių švietimas
 • Švietimo įstaigų tinklo pertvarka
 • Švietimo finansavimas ir aprūpinimas
 • Užsienio lietuvių lituanistinis švietimas
 • Informacinės sistemos diegimas

Studijos

 • Studijų ir MTEP 2013-2020 m. plėtros programa
 • Aukštojo mokslo sistema
 • Aukštosios mokyklos
 • Kvalifikacijų sandara
 • Prieinamumas
 • Studijų krypčių aprašai
 • Studijų kreditas
 • Studijų kokybė
 • Studijų tarptautiškumas
 • Lituanistika ir baltistika
 • Studentų praktikos
 • Išsilavinimo pripažinimas ir patvirtinimas
 • Statistika (analizė)
 • Leidimai vykdyti ir su studijomis susijusią veiklą.

Mokslas

 • ES mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros programa.
 • ES programa Europos horizontas.
 • Studijų ir MTEP (Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)) 2013-2020 metų plėtros programa.
 • Moksliniai tyrimai.
 • Mokslo ir verslo bendradarbiavimas
 • MTEP infrastruktūra.
 • MTEP finansavimas.
 • MTEP rezultatų vertinimas.
 • Valstybės MTEP užsakymai.
 • Mokestinės ir MTEP lengvatos.
 • Tyrėjų rengimas ir skatinimas.
 • Tarptautinis bendradarbiavimas.
 • Valstybės pagalba.

Komitetas visada bus atviras pasiūlymams, idėjoms. 25Taigi, kviečiu visus kolegas, kurie tiki, kad kartu galime prisidėti prie bendrų tikslų, tapti Kultūros, švietimo ir mokslo komiteto nariais”, – kalbėjo naujai išrinkta Švietimo, kultūros ir mokslo komiteto pirmininke išrinkta Genoveita Krasauskienė

Visus, kuriems įdomi šio komiteto veikla – kviečiame rašyti elektroniniu paštu 📧 genoveita@yahoo.com

Tiek esamiems tiek būsimiems komiteto nariams linkime sėkmės darbuose!