Vydūnas Sadauskas
Vydūnas Sadauskas

„UAB „Vilniaus vandenys“ turi spartinti centralizuotų nuotekų surinkimo sistemos plėtrą“, – sako Vilniaus miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vydūnas Sadauskas. Nors viešai raginama gyventojus jungtis prie miesto vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų, tačiau tą padaryti realybėje yra ypač sunku. Dar daugiau, sodininkų bendrijose ar kitose priemiesčio zonose gyvenantys vilniečiai neretais atvejais ne savo noru yra priversti teršti aplinką, nes jų paraiškos įsivesti centralizuotus nuotekų tinklus nėra atrenkamos.

Antikorupcijos komisija, išnagrinėjusi gyventojų skundą, nustatė, kad UAB „Vilniaus vandenys“ taikoma Infrastruktūros plėtros objektų reitingavimo metodika turi būti skaidrinama. „Nėra suprantama ir sąžininga, kuomet išleidę savo nuosavus pinigus techniniams projektams rengti gyventojai taip ir nesulaukia UAB „Vilniaus vandenys“ sprendimo juos prijungti prie centralizuotų nuotekų tinklų“, – sako Antikorupcijos komisijos pirmininkas Vydūnas Sadauskas. Esama tvarka įpareigoja ne tik rengti sudėtingus techninius dokumentus patiems gyventojams, tačiau ir teikti užstatus bei vykdyti kitas sunkiai gyventojams suprantamas sąlygas. Tačiau net ir sugebėjus pakliūti į laimingą sąrašą, atsiranda atvejų, kai atrinktos paraiškos vėliau perkeliamos į sąrašo pabaigą. Toks elgesys yra nesuderinamas su teisėtų lūkesčių principu.

 Antikorupcijos komisija siūlo skubiau tikslinti reitingavimo metodiką, kurioje patys UAB „Vilniaus vandenys“ savo lėšomis būtų įpareigotini rengti techninius projektus tam, kad gyventojai galėtų prisijungti prie nuotekų ir geriamojo vandens tinklų. UAB „Vilniaus vandenys“ įgyvendina projektus ir yra pagrindinė naudos gavėja, gauna pajamas už savo paslaugas – vandens tiekimą ir nuotekų surinkimą. Tai pagreitintų ir pagerintų projektų įgyvendinimą bei sumažintų rūpesčius sodų bendrijų nariams bei kitiems vilniečiams, gyvenantiems priemiesčio zonose. Svarbu ir tai, kad pagal metodiką gyventojai turi būti geriau informuojami apie atrinktus projektus, taip pat visuomenei turi būti aiškiai pateikiama skaičiavimo formulė, pagal kurią atrenkamos paraiškos nuotekų ir vandens tinklų įrengimui. Antikorupcijos komisija tikisi, kad šie jos teikti pasiūlymai bus įgyventi dar šiais metais.