Dėl neformaliojo švietimo įstaigų pertvarkos Vilniuje.Vilniaus miesto savivaldybė ėmėsi pertvarkos vaikų būrelių popamokinėje veikloje. Už uždarų durų, remiantis neaiškios kokybės tyrimais, Vilniaus miesto savivaldybė priėmė sprendimą naikinti 12 Vilniaus jaunimo klubų bei pasėjo nerimą Klubų bendruomenėse. Pertvarka nėra išdiskutuota, bendruomenės nariams akivaizdžiai trūksta informacijos.
Daugiau nei prieš mėnesį 2023 m. rugsėjo 12 d. vykusiame susitikime su kuruojamų įstaigų vadovais Jaunimo skyriaus vedėjas Vidmantas Mitkus pateikė planuojamos neformaliojo švietimo įstaigų pertvarkos gaires, kurios sukėlė ne tik didelį susirūpinimą, bet ir nežinomybę.
Partijos „Laisvės ir Teisingumas“ frakcija griežtai pasisako prieš tokias „buldozeriniu“ principu vykdomas reformas. Akivaizdu, kad popamokinės veiklos prieinamumą būtina gerinti, tačiau pertvarkos turi būti įgyvendinamos atlikus išsamias analizes ir skaičiavimus, objektyviai įvertinus visas aplinkybes ir svarbiausia – vykdant dialogą tiek su reformuojamų įstaigų darbuotojais, tiek su tėvų bendruomene.
Todėl mes, Laisvės ir Teisingumo frakcijos nariai, reikalaujame:
1. Vilniaus miesto vadovus kuo skubiau pradėti dialogą tiek su įstaigų darbuotojais, tiek su tėvų bedruomene.
2. Pateikti išsamią analizę ir duomenis, pagrindžiančius tokio sprendimo naudą vaikų neformaliam ugdymui.
3. Pateikti finansinius skaičiavimus, kaip bus užtikrinama, kad po reformos būrelių kainos nekils.
4. Pateikti planą, kaip bus užtikrintos darbo vietos Klubų asociacijos darbuotojams.