Vilniaus miesto opozicija – partijos „Laisvė ir Teisingumas“, Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos bei Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos– pasisako prieš Vilniaus miesto savivaldybės vadovų ketinimą likviduojamus vaikų ir jaunimo klubus prijungti prie Sostinės vaikų ir jaunimo centro „Hobiverse“.
Manome, kad Tarybos posėdyje, priimant sprendimus dėl vaikų ir jaunimo klubų veiklos likvidavimo, bus atsižvelgta į 2023 m. lapkričio 7 d. opozicijos organizuotame susitikime su neformaliojo švietimo įstaigų vadovais, pedagogais ir tėvų atstovais išsakytus pagrįstus nuogąstavimus dėl to, kad inicijuojamas ,,optimizavimas“ neigiamai paveiks klubų veiklą, o tėvams užkraus didesnę finansinę naštą.
Paaiškėjo, kad valdantieji, pristatydami neformaliojo švietimo įstaigų reorganizacijos klausimą Tarybai, jos komitetams ir klubų bendruomenėms, klaidino aiškindami, kad po įvykdytos pertvarkos jų veikla nesikeis ir niekas nenukentės. Tačiau visuose organizuotuose susitikimuose Sostinės vaikų ir jaunimo centro „Hobiverse“ vadovė negalėjo pateikti jokios informacijos, kaip po prijungimo veiktų nauja struktūra, kas lauktų klubų vaikų, pedagogų ir vadovų. Įsitikinome, kad šio centro vadovybė nėra pasirengusi tokiai pertvarkai ir nesugebėtų užtikrinti naujų filialų administravimo ir veiklos tęstinumo.
Susiklosčius tokiai situacijai, valdantieji pateikė naują neformaliojo švietimo įstaigų reorganizavimo projektą, kuriuo jau siūloma keturis klubus palikti veikti kaip savarankiškus, kitus keturis reorganizuoti apjungiant į du savarankiškus klubus, o likusius dar keturis ,,paaukoti“ centrui ,,Hobiverse“.
Vilniaus miesto tarybos opozicija nepritaria suplanuotam Tarybos sprendimui likviduoti neformaliojo švietimo įstaigas, jas paverčiant Sostinės vaikų ir jaunimo centro ,,Hobiverse“ filialais ir laikosi nuomonės, kad nauji siūlymai dėl dalies įstaigų reorganizacijos jas apjungiant turi būti svarstomi tik įvertinus šių biudžetinių įstaigų sujungimo ar prijungimo viena prie kitos perspektyvą ir tai aptarus su jų bendruomenėmis.