Laisvas Žmogus

1.1. Valstybė ir žmogus

Stipri šiuolaikinė valstybė – tai ne stipri valdžia. Tikroji šalies stiprybė remiasi privačia piliečių iniciatyva ir veikimu.

Valstybė yra skirta žmonėms, sukurta stiprinti jų laisvę ir bendromis pastangomis auginti gerovę. Laisvas nuo įtakos, bauginimo ir spaudimo, laisvas klysti ir taisyti savo klaidas žmogus gali atskleisti savo kūrybiškumą, gali klestėti bei kartu valstybėje kurti pasitikėjimo visuomenę.

1.2. Mokesčių sistema, kurioje norisi dalyvauti

Mokesčiai turi būti teisingi, visiems vienodai privalomi. Nesudėtinga mokesčių sistema, nedidelė mokesčių tarifų įvairovė, sėkmingas mokesčių administravimas – pagrindiniai šios politikos bruožai, kurių reikia siekti.

Siekiame sukurti lanksčią ir stabilią mokesčių sistemą, skatinančią ilgalaikį ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą, investicijų pritraukimą, motyvuojančią dirbančiuosius siekti efektyvumo ir taip kurti savo gerovę. Dirbti turi būti garbinga ir ekonomiškai naudinga pačiam dirbančiajam. Remiame ekonomines, finansines ir socialines priemones, skatinančias siekti darbo, o ne socialinės paramos.

1.3 Laisvė veikti kuriančiam žmogui

Iniciatyvus, verslus žmogus yra valstybės ekonomikos gyvavimo pagrindas ir darbo vietų kūrimo garantas. Dėl šios priežasties valstybė turi visų pirma užtikrinti sąlygas žmonių savirealizacijai, verslo kūrimui ir vystymui.

Valstybė, esant reikalui, gali remti verslą įstatymiškai sureguliuotais būdais ir nustatyta tvarka, neiškreipdama rinkos. Tačiau valstybė turi teikti prioritetą ne tiek verslo skatinimui, kiek kliūčių jo veiklai bei natūraliam vystymuisi šalinimui. Negali būti verslo sektorių, turinčių išskirtines teises rinkoje. Būtina plėsti sąlygas verslo savireguliacijai ir savikontrolei.

Dirbančiųjų teisės ir laisvės turi būti užtikrintos.

1.4 Žodžio ir spaudos laisvė

Žodžio laisvė yra viena esminių sričių, leidžiančių tiek atspindėti įvairių visuomenės grupių interesus, tiek apsisaugoti nuo valdžios neproporcingo dominavimo ir nebaudžiamumo.

Suprantant laisvos ir nepriklausomos žiniasklaidos svarbą turi būti sudaromos sąlygos visuomenės informavimo priemonėms būti finansiškai nepriklausomoms.

1.5 Privataus gyvenimo neliečiamybė

Žmogus yra laisvas veikti ir gyventi taip, kaip nori, jei tik nepažeidžia kitų asmenų laisvių ir teisių, saistomas laisvių ir pareigų balanso.

Nuolat besikeičiančių ir tobulėjančių naujųjų technologijų amžiuje ypatingai svarbi aktyvi politinė veikla, siekiant užtikrinti asmenų privatumą.