Artūras Zuokas

Pirmasis Pirmininko Pavaduotojas

Pirmasis pavaduotojas, Laisvės ir Teisingumo partijos programos komiteto vadovas, atsakingas už programos rengimą ir darbą, savivaldos politiką ir darbą su socialiniais partneriais, kitomis partijomis, Lietuvos prezidentūra ir Vyriausybe.