Vydūnas Sadauskas

Pavaduotojas

Atsakingas už partijos teisės reikalus, darbas su Laisvės ir Teisingumo skyriais, jaunimo organizacijomis, partijos sprendimų įgyvendinimo kontrolė, darbas su savivaldybių tarybų nariais.